استخدام 6 ردیف شغلی از تهران و البرز در محدوده صنعتی شهر قدس (قلعه حسن‌خان)

استخدام ۶ ردیف شغلی از تهران و البرز در محدوده صنعتی شهر قدس (قلعه حسن‌خان) انتشار در دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه شرکت توربین ماشین خاورمیانه به منظور تکمیل کادر خود جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران