استخدام حسابدار آقا با حقوق و مزایا و بیمه در معدن گلگهر سیرجان

استخدام حسابدار آقا با حقوق و مزایا و بیمه در معدن گلگهر سیرجان انتشار در دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک جهت تکمیل کادر خود