خارجی‌ها درباره حرم امام خمینی (ره) چه می‌گویند؟

بازدید از حرم امام خمینی (ره) از جمله تجربه‌هایی است که برخی گردشگران خارجی به دیگران پیشنهاد کرده‌اند تا در سفر ایران آن را تجربه کنند؛ اما چرا این مکان برای آن‌ها جالب است؟ به گزارش ایسنا، حرم امام خمینی (ره) در مسیر فرودگاه بین‌المللی تهران قرار دارد و گردشگران در آغاز یا پایان سفر،