استخدام کارشناس واحد فنی و مهندسی در شرکت مبدل حرارتی نسیم نوین در تهران

استخدام کارشناس واحد فنی و مهندسی در شرکت مبدل حرارتی نسیم نوین در تهران انتشار در پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام مبدل حرارتی نسیم نوین شرکت مبدل حرارتی نسیم نوین جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری