استخدام کارشناس بازرگانی با مزایا در شرکت صنعتی حدید مبتکران در تهران

استخدام کارشناس بازرگانی با مزایا در شرکت صنعتی حدید مبتکران در تهران انتشار در دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام صنعتی حدید مبتکران شرکت صنعتی حدید مبتکران جهت تکمیل کادر واحد بازرگانی و تامین خود در استان‌ تهران از افراد ساکن شرق تهران و واجد شرایط