لایحه حذف ۴صفر از پول ملی منتفی شد؟

وی ادامه داد: این طرح موافقان و مخالفانی دارد، ولی هنوز در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برای رای گیری نرسیده است. ۳ هفته پیش جلسه‌ای با نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.   بانک مرکزی موافق لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی مرحبا درباره موضع بانک مرکزی در این رابطه