با احساس مریضی در سفرهای هوایی چه کنیم؟

بسیاری از مسافران در سفرهای هوایی دچار احساس ناخوشایند یا حتی مریضی می‌شوند؛ اما با داشتن برخی اطلاعات و آمادگی پیش از پرواز، می‌توان این احساسات را مهار کرد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به‌روزرسانی شده است. گاه پیش می‌آید که بدن انسان در برابر دور شدن