آلت قتل در دست خبرنگار صداوسیما چه می‌کند؟

روزنامه اعتماد: «خب ببینید در اداره آگاهی هستیم. خیابان وحدت اسلامی. ساعت ۷ بعدازظهر امروز بود که آقای نجفی، قاتل همسر دوم‌شان خودشان را به اداره آگاهی معرفی کردند. هم‌اکنون برای توضیحاتی (نزد) سردار لطفی، رئیس آگاهی و کارشناسان‌شان هستیم.» خبرنگار صداوسیما پشت به شهردار سابق تهران و سردار ایستاده است و با چند جمله