چطور فیلم «بادیگارد» شهادت حاج‌قاسم را پیش‌بینی کرد؟

برترین‌ها: در سال ۱۳۹۴ ابراهیم حاتمی‌کیا فیلم «بادیگارد» را ساخت. یکی از بهترین فیلم‌هایی که بعد از «آژانس شیشه‌ای» در کارنامه‌اش می‌توان دید. فیلمی که اتفاقا رابطه‌ای فرامتنی با «آژانس شیشه‌ای» و قهرمانش حاج کاظم هم پیدا می‌کرد. در «آژانس شیشه‌ای» حاج کاظم، در سال‌های پرمخاطره بعد از جنگ، برای نجات هم‌رزمش از مرگ مجبور