نقد سریال Resident Alien – بیگانه‌ای در پوست انسان

اگر در مورد بازیگری با چهره‌ای آشنا که در تعداد زیادی فیلم حضور داشته اما به نظر می‌رسد مردم همیشه نام او را فراموش می‌کنند، یک سوال بی اهمیت وجود داشته باشد، پاسخ ناگزیر استنلی توچی خواهد بود. مقام دوم اما به بازیگر ۴۹ ساله آلن تودیک تعلق می‌گیرد. تودیک، دقیقاً مانند توچی، در بیش