مجوز افزایش سرمایه شرکت بیمه دی از سوی سازمان بورس صادر شد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس این اطلاعیه، افزایش سرمایه ۱۴۳ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۸۴ میلیارد ریال به منظور اصلاح ساختار مالی بیمه دی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. همچنین اختیار  افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۸۴ میلیارد ریال