توصیه‌هایی برای مراقبت از بیمار افسرده

در صورتی که فردی از اعضای خانواده یا دوستان‌تان به افسردگی مبتلا باشد، تجربه هر اندازه احساسات سخت و ناخوشایند از جمله ناتوانی، ناامیدی، عصبانیت، ترس، گناه و غم و اندوه در شما غیرطبیعی نخواهد بود. به گزارش ایسنا، برخورد با افسردگیِ یک دوست یا یکی از اعضای خانواده آسان نیست و اگر شما نیز