خطر پشه آئدس و تب دانگ در شرق کشور

با این وجود و به دلیل اینکه تا دو سال پیش از این موارد در سیستان و بلوچستان و علی‌الخصوص بین حاشیه نشینان چابهار دیده می‌شدیوسف جنتی معاون بهداشتی داانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در این باره اظهار داشت: ما هیچ موردی از اعلام تب دانگ نداشتیم و در کل محدوده ما نه نمونه و نه