نوعی بیماری کشنده که افراد سیگاری را تهدید میکند

بیماری فیبروز ریه بیماری کشنده ای است که افراد سیگاری در معرض آن قرار دارند. به گزارش ایسنا، انجمن فیبروز ریوی در آمریکا اعلام کرد: افرادی که سابقه استعمال سیگار دارند یا مصرف کننده سیگار هستند در معرض ابتلا به بیماری ریه موسوم به فیبروز ریه هستند این درحالیست که بسیاری از آنان از این