روایت عکاس ایسنا، از ثبت اولین مشاهدات کرونایی کشور در قم

ایسنا/قم عکاس ایسنا، گفت: در اوایل تسلط کرونا، رعب و وحشت حاصل از آن، غسل و تدفین اسلامی اجساد کرونایی را ناممکن کرده‌بود که باحضور طلبه‌های جهادی در این عرصه، این امر به درستی به وقوع پیوست. احمد ظهرابی از عکاسان خبرگزاری ایسنا و از برجسته ترین عکاسان استان قم، در سالروز همه گیر شدن