تحویل سال ۱۴۰۰ در بیمارستان فیروزگر تهران

بیش از یکسال است که نام بیمارستان، بیماران کرونایی و کادر درمان را هر شبانه روز می‌شنویم و هر بار نگران بیماران و کادر درمان می‌شویم اما کرونا و نگرانی از این بیماری همچنان هست و حالا به لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ رسیده‌ایم. لحظه‌ای‌ که همه مردم ایران دوست دارند دور سفره هفت سین و