نیاز مبرم تهران به بیمارستان‌هایی با سازه مقاوم / درخواست از شورای شهر ششم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه سرانه زیرساخت‌های سلامت در استان تهران به شدت از میانگین کشوری فاصله دارد، بر لزوم ساخت مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی با سازه مقاوم در استان تهران تاکید کرد. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره اینکه در استان تهران قریب به ۱۷۵ بیمارستان فعال