ساده انگارها در تله کرونا

ایسنا/مرکزی رییس بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران ساوه گفت: هرگونه عادی‌انگاری و ساده‌انگاری نسبت به بیماری کروناویروس به ویژه در پیک چهارم موجب خواهد شد که در تله این بیماری افتاده و گرفتار شویم. دکتر سیدفرهاد سبط ‌طباطبایی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به متفاوت بودن پیک چهارم کرونا با پیک‌های گذشته اظهار