ساخت بیمارستان ­های ایمن در ۵ نقطه شهر تهران

در جلسه مشترک سازمان اورژانس کشور با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بر ساخت و تجهیز بیمارستان ایمن در پنج نقطه شهر تهران تاکید شد. به گزارش ایسنا، در این نشست کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور گفت: ایمنی بیمارستان­ها، سامانه هشدار زلزله بیمارستان، ایجاد بیمارستان­های ایمن و اتصال متروی شهری به مراکز درمانی، عمده­