ساعتی با ویلیام فاکنر در روان اوک

از میان نویسندگان بزرگ معاصر، فاکنر با آثار و دنیایی متفاوت، جایگاه ویژه‌ای را از آن خود کرده است. روان اوک، خانه او در آکسفورد می‌سی‌سی‌پی، از روح و زندگی او ناگفته‌هایی جالب دارد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ توسط پوریا محمدی پیوند به‌روزرسانی شده است. در