نام‌گذاری خیابان‌های یزد به نام خواهرخوانده‌هایش

ایسنا/یزد یکی از نیازهای شهر جهانی به ویژه در زمینه توسعه روابط بین‌المللی، ارتقا و افزایش تعاملات به واسطه برندسازی است؛ موضوعی که کمیسیون گردشگری شورای شهر آن را بررسی و مقرر کرد با رویکرد نامگذاری خیابان ملل در جهت جذب گردشگران و تبلیغ شهر یزد اقدام کند. «سیدمصطفی فاطمی» مدیر کل میراث فرهنگی استان