اینفوگرافی؛ راهکار‌های مقابله با بوی بد دهان در روزه‌داری

در اغلب موارد بویی که در روزه‌داری از دهان خارج می‌شود، به دلیل نخوردن غذا است؛ زیرا در این شرایط، بدن برای تولید انرژی از ذخایر چربی استفاده می‌کند و در طی آن، کتون‌ها تولید می‌شوند که عامل این بو هستند. لینک منبع : هوشمندنیوز