مضحک ترین جنگ تاریخ در کجا اتفاق افتاد؟

آیا می‌دانید مضحک‌ترین جنگی که تاکنون در تاریخ رخ داده، بر سر یک سطل آب بوده که منجر به کشته شدن چندصد نفر و پیروزی ارتش کم تعداد حریف شده است؟ نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به‌روزرسانی شده است. به‌نوعی، همه‌ جنگ‌ها احمقانه‌اند؛ ولی هیچ‌کدام مضحک‌تر از