چگونه کار‌های عقب‌افتاده‌ی خود را در روز‌های خانه‌نشینی سامان دهیم؟

ایرنا زندگی: هرچقدر هم که در خانه‌نشینی به کار‌های سرگرم‌کننده، فیلم دیدن و کتاب خواندن زمان خودمان را گذرانده باشیم، ممکن است کسالت بر ما غلبه کند. یکی از کار‌های شکفت‌آور انجام دادن کار‌های عقب‌افتاده در خانه‌نشینی این روز‌ها است. از اوایل اسفند سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم کم‌تر از خانه خارج شویم و