فجر جهانی: نقد فیلم میجر – گانگستر بوشهری

فیلم میجر به عنوان یکی از تجربه‌های کارگردانی نادیده‌ گرفته‌شده احسان عبدی‌پور، درامی ساده و مهربان است که با وجود همه سادگی‌هایش در نهایت در چارچوب عنوانی تماشایی و تاثیرگذار قرار می‌گیرد. با نقد فیلم میجر، یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های جشنواره جهانی فجر در سال ۱۴۰۰، با ویجیاتو همراه باشید. اگرچه نام احسان عبدی‌پور با