کنیا و ترکیه برای صدور مجوز کارگزاری بورسی چه الزاماتی دارند؟

اقتصادآنلاین – هانا پاکمند؛ طی گزارش‌های قبلی شرایط تاسیس و فعالیت کارگزاری در کشورهای ایران، مالزی و آمریکا بررسی شد. در ادامه به بررسی الزامات و شرایط واگذاری این امتیاز در کشورهای کنیا و ترکیه می‌پردازیم، تا تفاوت‌های موجود در کشورهای مختلف آشکار شود. • فرایند اعطای مجوز کارگزاری در کنیا نهاد ناظر بازار سرمایه کنیا۱ (