مدیرکل هنرهای نمایشی: نمی‌دانم سه چهارم بودجه تئاتر کشور کجاست

مهدی یاورمنش: قادر آشنا، نخستین بار، از فروردین ۹۱ تا دی ۹۲، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. اسفند سال پیش که شهرام کرمی، از ریاست مرکز هنرهای نمایشی استعفا کرد، بار دیگر قرعه به نام آشنا افتاد و او دوباره بر صندلی مدیرکلی تکیه زد. در سالی که به دلیل همه‌گیری