۱۰ برنامه برتر برای بهینه‌سازی و مدیریت زمان

برترین ها – سهیل بالینی: یکی از خصوصیات مشترک بین تمامی افراد موفق، اهمیت دادن به زمان و برنامه‌ریزی برای استفاده صحیح از زمان است. در سوی دیگر اغلب افرادی که برای انجام کار‌های روزمره مانند درس خواندن یا فعالیت‌های شغلی دچار مشکل می‌شوند، علاقه‌ای به برنامه‌ریزی و زمان‌بندی ندارند. در گذشته و پیش از