استخدام کارشناس امور بازرگانی خارجی خانم در الیاف سازان بهکوش در اصفهان

استخدام کارشناس امور بازرگانی خارجی خانم در الیاف سازان بهکوش در اصفهان انتشار در چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام الیاف سازان بهکوش شرکت بزرگ تولیدی الیاف سازان بهکوش جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت الیاف سازان بهکوش در اصفهان

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت الیاف سازان بهکوش در اصفهان انتشار در چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام الیاف سازان بهکوش شرکت الیاف سازان بهکوش جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط