رژیمی که فکر و مغز رو بهم میریزه

غذایی که می خورید روی فکر و مغزتون تاثیر میذاره؟ معمولاً اکثر افراد راجع به تاثیر غذا روی بدن فکر می کنند اما تاثیر آن روی ذهن را در نظر نمی گیرند. همانطور که می دانید و تجربه کرده اید، بدن با عوض کردن رژیم غذایی، تغییرات زیادی می کند اما غذایی که مصرف می