استخدام 9 ردیف شغلی در گروه صنعتی جهان صادرات در خیابان شهید بهشتی

استخدام ۹ ردیف شغلی در گروه صنعتی جهان صادرات در خیابان شهید بهشتی انتشار در سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و یک امروز نشان شده نشان کردن استخدام گروه صنعتی جهان صادرات شرکت تولیدی صنعتی جهان صادرات با بیش از ۳ دهه فعالیت اقتصادی جهت تکمیل کادر خود در  یکی از  دفاتر شرکت