شاه، راهی جز انقلاب باقی نگذاشت

شرق: پنجشنبه گذشته بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، میهمان انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران بود. او در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، به بررسی تولد جریان اصلاح‌طلبی از ابتدا و شرایط آن در حال حاضر پرداخت. او در ابتدای این سخنرانی، با تشریح وضعیت طیف‌های مختلف سیاسی پیش از پیروزی انقلاب گفت: