ایجاد حریم برای تئاتر شهر ساده‌ترین راه است

یک معمار و کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه ایجاد حریم فیزیکی دور تئاتر شهر نوعی عوام‌فریبی است چون دیوار، بزه را از بین نمی‌برد،می‌گوید برای رفع مشکلات اطراف تئاتر شهر نباید نگاه بسته داشت و به جایش باید یک جریان اجتماعی به راه انداخت. به گزارش ایسنا، مدتی است ماجرای ایجاد حریم و حصاری