میترا کیست | هرچیزی که باید درباره الهه میترا بدانید

میترا یا «مهر» یکی از مهم‌ترین خدایان اساطیری ایران است که قدمت او، به پیش از «زرتشت» بازمی‌گردد و در سراسر دنیا پیروان زیادی دارد. هرگز نمی‌توان از اهمیت بسیار بالای قصه‌ها و شخصیت‌های اسطوره‌ای در شکل‌گیری فرهنگ عامه‌‌ ملل مختلف چشم‌پوشی کرد. شخصیت‌هایی که برخی سبب شکل‌گیری ادیان خاص شده‌اند، برخی به‌شکل‌گیری یک رفتار