لزوم توجه به بهداشت دست در مراکز انجام واکسیناسیون

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در نامه ای خطاب به معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر لزوم رعایت بهداشت دست هنگام تزریق واکسن در مراکزی که خدمات واکسیناسیون انجام می شود، تاکید کرد. به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا رییسی در نامه ای با موضوع