آقایون، کمی هم مبادی آداب باشید لطفا

برترین‌ها: همانطور که نکات بسیار زیادی درباره‌ی بهداشت بانوان همیشه گوشزد می‌شود، نکاتی هم درباره‌ی بهداشت آقایان وجود دارد که اتفاقا رابطه مستقیمی با سلامت آن‌ها دارد. در اکثر موارد، مردان کمتر به بهداشت فردی خود اهمیت می‌دهند. کار در بیرون از منزل باعث شده که آنان بیش از دیگران در معرض آلودگی ها باشند،