شکارچیان زیر دریا؛ قوی‌ترین زیردریایی‌های نظامی جهان

برترین‎ها: در ادامه این مطلب می‌خواهیم در مورد بهترین و مرگبارترین زیردریایی‌های تهاجمی جهان صحبت کنیم. رده‌بندی صورت گرفته در ادامه مطلب بر اساس سلاح‌های تهاجمی، قدرت رادارگریزی و پنهانکاری و دیگر ویژگی‌های این زیردریایی‌های صورت گرفته است. ماموریت اصلی این زیردریایی‌ها رویارویی با زیردریایی‌ها و کشتی‌های متخاصم بوده و برای شناسایی نیرو‌های دشمن باید