بنیاد مستضعفان، اقشار محروم را واکسینه می‌کند؟

محسن منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی درباره اینکه بنیاد مستضعفان در کدام حوزه‌های عمرانی امکان همکاری با استان‌ها را دارد گفت: ما در بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان تمرکز را روی مناطق هدفی که خودمان داریم گذاشته ایم. یعنی حدود سی منطقه را در سطح کشور به عنوان مناطق هدف انتخاب کرده