ایجاد بنیاد «رازی» در ری تصویب شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب تاسیس بنیاد دائمی رازی در شهر ری، اعلام کرد که اساسنامه این بنیاد در اسرع وقت برای طرح و تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می‌شود. به گزارش ایسنا، بعد از ۴۹ سال از مطرح شدن دوباره نظر حسین کریمان – تهران‌شناس – درباره دفن زکریای رازی