آب ولرم را ناشتا با معده خالی بنوشید تا ..

خواص و فواید نوشیدن آب ولرم به صورت ناشتا و با معده خالی اکثر ما ترجیح می دهیم تا روز خود را با یک فنجان چای یا قهوه ی گرم آغاز کنیم. گرچه، وقتی به آب می رسیم، معمولا ترجیح می دهیم تا یک لیوان آب یخ بخوریم. همانطور که متخصصین طب هندی معتقدند، شما