شکستگی “بند میزان”، یونسکو را به شوشتر می‌کشاند؟

ایسنا/خوزستان فرماندار شوشتر با اشاره به بازسازی نشدن شکستگی بند میزان، گفت: بازسازی نشدن بند میزان و وقوع سیلاب، ممکن است یونسکو را هم به شوشتر بکشاند. حسین پنبه‌دانه‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شکستگی بند میزان، اظهار کرد: در پی سیلاب سال ۹۸، بند میزان دچار شکستگی شد که به صورت موضعی،