چگونه جلوی لیز خوردن بندهای کوله پشتی را بگیریم

علاوه بر آزار دهنده بودن ، داشتن بندهای کوله پشتی که مرتباً از روی شانه های شما بلغزد می تواند منجر به درد شانه ، گردن یا کمر شود. در بسیاری از موارد ، مقصر یک کوله پشتی مدرسه یا فضای باز است که به طور نامناسب نصب شده است ، که با انتخاب اندازه