داغ خشکی بر دل بندر «رحمانلو»

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۰:۱۴ بندر رحمانلو  در جنوب شرقی دریاچه ارومیه و در نزدیکی شهرستان عجبشیر در جنوب غربی تبریز قرار دارد، این بندر یکی از بنادر مهم دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی محسوب می شودکه علاوه بر آن، بندرهای دانالو، قبادلو و زینت لو نیز در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در حدود