ویدئو / آخر هفته و توصیه‌های مهم به گردشگران جزایر جنوب

بندر شهید حقانی بندرعباس بزرگ‌ترین پایانه مسافری دریایی ایران محسوب می‌شود و ظرفیت جابجایی همزمان افزون بر چهار هزار نفر را برای سفرهای دریایی دارد. به طور کلی ۳۸ شناور در بندرشهید حقانی مشغول به فعالیت است که با مشکلات پیش آمده در سال گذشته تنها ۲۳ شناور فعال و ۱۵ شناور خارج از سرویس