حیران آستارا می تواند به کانون گردشگری کشور تبدیل شود

ایسنا/گیلان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: حیران آستارا با توجه به ظرفیت های بی شماری که دارد و سرمایه گذاری های صورت گرفته، می تواند به کانون گردشگری کشور تبدیل شود. علی اصغر مونسان، پس از آیین افتتاح همزمان ۵۲۶ پروژه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که به شکل تجمیعی