آیا باید کاور پنجره های هواپیما به هنگام نشست و برخاست باز باشد؟

شاید برای شما نیز جای سؤال باشد که چرا به هنگام نشست و برخاست هواپیما کادر پرواز باز بودن کاور پنجره‌های هواپیما را کنترل می‌کنند. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ به‌روزرسانی شده است. باز بودن کاور پنجره‌های هواپیما به هنگام نشست و برخاست هواپیما یکی از موضوع‌های