آیا ورزش کردن به مقابله با جت لگ کمک می کند؟

جت لگ (jet lag)، وضعیتی فیزیولوژیکی است که از تغییرات ریتم روزانه‌ بدن به‌دلیل مسافرت به مقصد‌های دور اتفاق می‌افتد. محققان در‌صد‌د یافتن راهی برای مقابله با آن هستند. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ به‌روزرسانی شده است. جت لگ، یکی از اثرات نا‌خوشایند پرواز‌های طولانی مدت است.