تزئینات معماری همدان در سکوت

ایسنا/همدان یک پژوهشگر و باستان‌شناس گفت: بناهای تاریخی و بقاع متبرکه همدان از نظر تزئینات وابسته به معماری فقیر هستند. خسرو محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: تعداد زیادی از بناهای همدان از لحاظ معماری مهم و ارزشمند هستند اما به لحاظ هنر تزئینی ساده، بی‌ پیرایه، فقیر و ضعیف‌اند و قابل مقایسه با