چرا کشور جمهوری آذربایجان را سرزمین آتش می‌نامند؟

در جمهوری آذربایجان و به‌خصوص پایتخت آن، باکو، به هر سو که بنگرید، نمادی از آتش را مشاهده خواهید کرد. تاریخ این سرزمین با آتش گره خورده و در دنیای امروز نیز به نماد این کشور تبدیل شده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ به‌روزرسانی شده است.