فلاش‌بک؛ افشای راز خیانت تِد، پس از مرگ

برترین‌ها: این دوازدهمین «فلاش‌بک» است که ارائه می‌شود، در واقع پایانِ فصل اول. ادامه این برنامه بستگی به نتیجه آرای شما در نظرسنجی‌ای‌ست که اینجا گذاشته‌ایم، اگر مجموع نتایج مثبت بود، از ابتدای زمستان، برنامه را از سر می‌گیریم. ضمنا این‌بار تقاضا داریم هر پیشنهاد، انتقاد و یا حتی اگر تمجیدی دارید، منت بگذارید در